Γαλάτιστα, Χαλκιδικής asgalatistas@gmail.com

12η ΓΙΟΡΤΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ